+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

dr Teodora Paunić Bugar

dr Teodora Paunić Bugar

dr Teodora Paunić Bugar

 Specijalista
INTERNE MEDICINE – KARDIOLOG

Radna biografija

Dr Teodora Paunić Bugar, rođena je 29.04.1983. godine u Beogradu. Završila je Osnovnu školu „Sveti Sava ” u Žitištu 1998. godine, kao đak generacije i dobitnik Oktobarske nagrade za uspehe ostvarene na republičkom i saveznom takmičenju iz matematike. Zrenjaninsku gimanziju je završila 2002. godine sa odličnim uspehom, kao nosilac Vukove diplome.

Po završetku gimnazije upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, a diplomirala je 2009. godine sa prosečnom ocenom 9,34. Po završetku redovnih studija, jula 2010. godine dobija posao u Opštoj bolnici u Zrenjaninu.

Specijalističke akademske studije iz kardiologije upisuje školske 2009/2010. godine, a rad na temu „Srčani poremećaji kod bolesnika sa miotoničnom distrofijom tipa 1” odbranila je marta 2012. godine pod mentorstvom prof. dr Vidosave Rakočević Stojanović.

Školske 2012/2013. godine upisuje specijalizaciju iz interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zvanje specijaliste interne medicine stiče 26.04.2018. godine.

Doktorske studije iz kardiologije upisuje 2013. godine pod mentorstvom prof. dr Vidosave Rakočević Stojanović i komentorstvom doc. dr Vojislava Gige. Užu specijalizaciju iz kardiologije upisuje 2020. godine, koja je u toku. Tokom svog školovanja, dr Teodora Paunić Bugar publikovala je nekolicinu radova u saradnji sa svojim kolegama.

Spisak publikovanih radova:

  • Rakocevic Stojanovic V, Peric S, Paunic T, Pavlovic S, Cvitan E, Basta I, Peric M, Milicev M, Lavrnic D. Cardiologic predictors of sudden death in patients with myotonic dystrophy type 1. J Clin Neurosci 2013;20(7):1002-6.
  • Rakocevic Stojanovic V, Peric S, Paunic T, Pesovic J, Vujnic M, Peric M, Nikolic A, Lavrnic D, Savic Pavicevic D. Quality of life in patients with myotonic dystrophy type 2. J Neurol Sci 2016;365:158-61.
  • Paunic T, Peric S, Parojcic A, Savic-Pavicevic D, Vujnic M, Pesovic J, Basta I, Lavrnic D, Rakocevic-Stojanovic V. Personality traits in patients with myotonic dystrophy type 2. Acta Myol 2017;36(1):14-18.
  • Paunic T, Peric S, Cvitan E, Raspopovic S, Peric M, Mandic Stojmenovic G, Rakocevic Stojanovic V. Routine echocardiography in patients with myotonic dystrophy type 1. J Chin Med Assoc 2017;80(7):408-412.
  • Peric S, Bjelica B, Bozovic I, Pesovic J, Paunic T, Banovic M, Brkusanin M, Aleksic K, Basta I, Pavicevic DS, Stojanovic VR. Fatigue in myotonic dystrophy type 1: a seven-year prospective study. Acta Myol 2019;38(4):239-244.

Upoznajte naše doktore

Stručni tim Poliklinike RADOVIĆ čini više od 30 lekara specijalista,
subspecijalista, magistara, doktora nauka i univerzitetskih profesora.

Call Now Button