+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

dr Mića Petrovački

Dr Mića Petrovački

Dr Mića Petrovački

Specijalista RADIOLOGIJE

 

Radna biografija

Mića Petrovački rođen u Zrenjaninu, gde završava i Osnovnu školu. Nakon završene Srednje medicinske škole u Zrenjaninu, na smeru za Farmaceutskog tehničara upisao je studije medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Stiče diplomu doktora medicine u julu 2005. godine. U septembru iste godine počinje da obavlja redovni pripravnički staž, radi u Srednjoj medicinskoj školi kao profesor medicinskih predmeta. U oktobru iste godine upisuje se na Master studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Nakon odrađenog pripravničkog staža polaže državni ispit u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije u Beogradu. Nastavlja da radi kao profesor medicinske grupe predmeta u Srednjoj medicinskoj školi, a potom i odbranom završnog rada završava i biva promovisan u prvog doktor medicine – mastera Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Ukazuje mu se prilika da počne da radim kao lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te prelazi da radi u Dom zdravlja Žitište u brojnim seoskim ambulantama. U junu 2007. godine odlazi na civilno odsluženje vojnog roka u Opštu bolnicu “Dr Đ. Joanović” u Zrenjaninu gde je raspoređen u Službu dečije neuropsihijatrije.

Nakon završene vojne obaveze počinje da radim u Domu zdravlja “Boško Vrebalov” u Zrenjaninu u gradskim ambulantama. Nekoliko meseci kasnije ukazuje mu se prilika da se vrati u Opštu bolnicu “Dr Đ. Joanović” u Zrenjaninu gde je raspoređen na poslove u Službi dečije neuropsihijatrije.

Uporedo je raspoređen i na dežurstva u Prijemno-trijažnu ambulantu u Službi za hitan prijem. Tokom nekoliko godina biva raspoređen na poslove kliničkog lekara u Službi za transfuziju krvi, zatim na Internom odeljenju (na odseku Endokrinologije, Kardiologije, Reumatologije i Hemodijalize), na Infektivnom odeljenju.

Kada je ispunio uslov za podnošenje zahteva za specijalizaciju dobija ponudu da pređe na odeljenje Radiologije. U oktobru 2009. godine upisuje specijalizaciju iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, koju završava u novembru 2013. godine, te se vraća kao radiolog u Opštu bolnicu “Dr Đ. Joanović” u Zrenjaninu. Veoma brzo osim poslova na odeljenju radiologije zbog širokog iskustva u internističkim garanama medicine, a kao radiolog uključen je u Interni kozilijum za gastroinestinalne tumore kao član.

Oktobra 2018. godine pruža mu se prilika za usavršavanjem u Francuskoj na Institutu za onkologiju Gustav Rusi u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta Južnog Pariza, te nakom položenog ispita dobija diplomu u oktobru 2019. godine iz oblasti onkološke interventne radiologije.

Upoznajte naše doktore

Stručni tim Poliklinike RADOVIĆ čini više od 30 lekara specijalista,
subspecijalista, magistara, doktora nauka i univerzitetskih profesora.

Call Now Button