+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

dr Miroslav Radović

Dr Miroslav Radović

Dr Miroslav Radović

Direktor Poliklinike Radović

Spec. Internista Kardiolog

MOTIVISANOST- kada Vam u porodici iznenadna kardiološka smrt oduzme najmilije i kada saznate da imate veoma lošu genetiku i velike izglede da obolite od kardiovaskularne bolesti.

E, onda pokušate da rešite enigmu, svedete tu genetiku na postotak manji od 30 % i okrenete zlokobni točak. Na kraju onda ova iskustva prenesete na brojne pacijente i pomognete im da vrate OSMEH na lice i RADOST u svoje živote.

MEDICINA je moja ljubav, ono što volim i znam da radim. Da bi ste do ovog stadijuma zrelosti došli, dug je put a potrebno je da VOLITE LJUDE, DA STE VREDNI, POŽRTVOVANI I MOTIVISANI.

Radna biografija

Rođen 07.07.1964. u Zrenjaninu gde i sada živi.

Zaposlen u Zrenjaninu ,Opšta bolnica „dr Đorđe Joanović“ do 01.12.2013. kada postaje vlasnik privatne specijalističke poliklinike „Radović“ sa sedištem u Zrenjaninu ; Takovska 10 a.

Medicinsku školu završava 1983. godine sa odličnim uspehom i iste godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu .

Medicinski fakultet 1984/85. -1991. sa prosečnom ocenom 9,50. Objavljena 2 studentska rada .

 • 1992. godine započinje specijalizaciju Interne medicine na Internom odelenju Zrenjaninske bolnice odsek za nefrologiju i hemodijalizu. Učestvuje na domaćim i inostranim kongresima i objavljuje nekoliko radova iz oblasti nefrologije.
 • 1993. godine završavam školu ultrazvučne dijagnostike iz oblasti abdomena ,urotrakta i mekih tkiva u Kragujevcu a školu dijalize u Leskovcu 1996.
 • 1994. godine završava specijalizaciju iz Interne medicine u Novom Sadu sa odličnom ocenom.
 • 1995 – 2003. subspecijalizacija iz oblasti Kardiologije.na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu –Institut za KVB Vojvodine u Sr. Kamenici. Završena odličnim uspehom i objavom subspecijalističkog rada iz oblasti urgentne kardiologije pod naslovom :“Akutni koronarni sindromi – terapija – koliko smo uspešni?“ U toku subspecijalističkog staža bio je autor i koautor nekoliko radova prezentovanih na domaćim kongresima. Jedan je od osnivača i učestvuje aktivno u radu Aktiva za urgentnu kardiologiju Vojvodine i aktiva za hipertenziju Vojvodine.
 • 1996. završava prvu Jugoslovensku školu ehokardiografije u Beogradu – Univerzitetska dečija Klinika i Institut za KVB „Dedinje“,Institut za KVB Vojvodine u Sr .Kamenici .
  Postaje član Evropskog udruženja kardiologa i Evropskog udruženja za ehokardiografiju.
 • 2003. godine radi na odseku za kardiologiju Internog odelenja Zrenjaninske bolnice a 2004. na odseku Koronarne jedinice a ubrzo zatim 2005. godine biva izaban na funkciju šefa Koronarne jedinice Internog odelenja i na toj poziciji se nalazi do 01.12.2013.. 2004. postaje član predsedništva Ekspertskog tima koronarnih jedinica Srbije.
 • 2004. godine aktivno učestvuje u radu podružnice SLD –DLV u Zrenjaninu i u jednom mandatu kao delegat skupštine SLD –DLV. Iste godine za svoj rad prima Zahvalnicu SLD-DLV. Takođe iste godine prima i oktobarsku nagradu grada Zrenjanina za svoj doprinos u izgradnji zdravstvene stanice u naselju“Bagljaš“.

  Učestvovao na brojnim domaćim i inostranim kardiološkim skupovima i bio organizator više domaćih kardioloških skupova.

  Od 2005. godine nakon izlaska iz članstva Demokratske stranke postaje i ostaje politički neaktivan jer smatra da politika ne sme da se značajnije infiltruje u zdravstvo i lekarsku struku. Zbog takvog stava prekida sa radom u prvom sazivu odbora za sekundarnu i tercijalnu zdravstvenu zaštitu regionalne lekarske komore Vojvodine.

 • 2008. godine biva izabran za člana predsedništva kardiološke sekcije SLD-DLV Vojvodine.
 • 2009. godine postaje vlasnik privatne specijalističke poliklinike SMD MEDIC u Zrenjaninu nakon 6 godina iskustva u radu u privatnim zdravstvenim ustanovama u Zrenjaninu.
 • 2010. godine postaje član Udruženja kardiologa Srbije i član njenog predsedništva kao i podpredsednik podružnice – Banat a ubrzo i predsednik u dva mandata.

  Maja meseca 2010. završava trening kurs za kliničke studije i istraživanja „intraduction to Clinical Research and ICH GCP for investigetors“ u organizaciji QUINTILES

  Redovno učestvuje u radu i prisustvuje domaćim, evropskim i svetskim kongresima

 • 2011. godine – član predsedništva podružnice DLV-SLD Zrenjanin i za svoje aktivnosti u sklopu iste prima diplomu DLV-SLD.

  Decembra meseca 2013. godine prestaje sa radom u državnom zdravstvu tj. u opštoj bolnici u Zrenjaninu i proširuje delatnost u privatnoj zdravstvenoj zaštiti osnivanjem poliklinike „Radović“ sa 8 aktivnih specijalističkih ordinacija.

  04.09.2014. postaje podpredsednik reginalne lekarske komore Vojvodine za oblast privatne lekarske prakse.

  Tokom 2015. i 2016. zajedno sa dr Živojinom Jonjevim IKVB Vojvodine radi na seriji preventinih predavanja za građanstvo iz oblasti kadiologije po gradovima i selima Vojvodine.

 • 2017. januara meseca dobija nagradu čitalaca nedeljnika Zrenjanin- lice godine 2016.-te kao prvonagrađeni iz oblasti medicine.Tokom 2017. i 2018. godine kao predavač se pojavljuje u preko 20 predavanja što za laičku što za stručnu javnost. 2018. reizabran za podpredsednika RLKV.

Upoznajte naše doktore

Stručni tim Poliklinike RADOVIĆ čini više od 30 lekara specijalista,
subspecijalista, magistara, doktora nauka i univerzitetskih profesora.

Call Now Button