+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

dr sci. med. Andrea Peter

Dr sci med Andrea Peter

Dr sci med Andrea Peter

Spec. Nuklearne Medicine

Radna biografija

Dr sci med Andrea Peter rođena je u Ludvigsburgu, Savezna Republika Nemačka. Osnovne studije opšte medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu završila je 2001. godine sa prosečnom ocenom 8,57 (osam/pedesetsedam). Specijalističke studije iz oblasti nuklearne medicine započela je 2004. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu i specijalistički ispit položila je 2008. godine.

Doktrosku disertaciju pod naslovom ‚‚ Mesto i značaj pozitronske emisione tomografije u dijagnostici neurodegenerativnih oboljenja’’ odbranila je 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalističke studije iz oblasti radiologije započela 2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu i specijalistički ispit položila 2020. godine.

Zaposlena od oktobra 2002. u Centru za nuklearnu medicinu, Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde aktuelno obavlja posao specijaliste nuklearne medicine i radiologije sa posebnim zanimanjem za oblasti nuklearne onkologije i nuklearne endokrinologije.

U okviru oblasti nuklearne endokrinologije bavi se ultrasonografskom dijagnostikom bolesti štitaste žlezde sa posebnim osvrtom na evaluaciju nodoznih struma odnosno vršenjem aspiracione punkcije pod kontrolom ultrazvuka. Takođe, u okviru svakodnevnog rada, pored dijagnostike bavi se i lečenjem i praćenjem bolesnika sa dokazanim malignitetom štitaste žlezde.

Član je Evrospkog udruženja nuklearne medicine, kao i Udruženja nuklearne medicine Srbije.

Upoznajte naše doktore

Stručni tim Poliklinike RADOVIĆ čini više od 30 lekara specijalista,
subspecijalista, magistara, doktora nauka i univerzitetskih profesora.

Call Now Button