+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

dr Sofija Lugonja

dr Sofija Lugonja

dr Sofija Lugonja

Specijalista
INTERNE MEDICINE -GASTROENTEROLOG

Radna biografija

Rođena septembra 1983. godine u Zrenjaninu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. 28.10.2009. godine je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje doktor medicine.

28.03.2012. godine je završila akademske specijalističke poslediplomske studije na smeru Digestivni sistem na Medicinskom fakultetu u Beogradu i uspešno odbranila akademski specijalistički rad pod nazivom: „Kliničke karakteritike gastroenteritisa kod odojčeta izazvanog rotavirusom“ i stekla zvanje akdemski specijalista.

23.10.2018. godine položila je specijalistički ispit iz interne medicine sa odličnom odcenom na Medicinskom fakulteteu u Beogradu i stekla zvanje specijalista interne medicine.

31.03.2021. godine završila je užu specijalizaciju iz gastroenterohepatologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i uspešno odbranila rad uže specijalizacije pod nazivom: „Epidemiološke i kliničke karakteristike alkoholne ciroze jetre kod žena“ i stekla zvanje specijalista gastroenterohepatologije.

Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva.

Član je Udruženja gastroenterologa Srbije.

Upoznajte naše doktore

Stručni tim Poliklinike RADOVIĆ čini više od 30 lekara specijalista,
subspecijalista, magistara, doktora nauka i univerzitetskih profesora.

Call Now Button