+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

mr sci dr Dušan Slankamenac

mr sci dr Dušan Slankamenac

mr sci dr Dušan Slankamenac

Specijalista
INTERNE MEDICINE – GASTROENTEROLOG

Radna biografija

Fakultet: 1988. godine, Doktor Medicine, Medicinski Fakultet u Novom Sadu

Specijalizacija: 1995. godine, Specijalista Interne Medicine

Medicinski Fakultet u Novom Sadu 2000, Specijalista Gastroenterohepatologije

Medicinski Fakultet u Beogradu – Dodatna usavršavanja

Postdiplomske studije: 1993. godine – Magistar Medicinskih Nauka, Medicinski Fakultet u Novom Sadu

RANIJA PROFESIONALNA ISKUSTVA / POZICIJE :

2009. godine – u toku Načelnik Klinike za Gastroenterologiju i Hepatologiju Opšte Bolnice ,,Djordje Joanovic“ u Zrenjaninu 2007 – 2009. godine Gastroenterohepatolog na Klinici za Gastroenterologiju i Hepatologiju Opste Bolnice ,,Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu

Оd 2002 – 2007. godine Gastroenterohepatolog na Klinici za Gastroenterologiju i Hepatologiju Kliničkog Centra Vojvodine

Upoznajte naše doktore

Stručni tim Poliklinike RADOVIĆ čini više od 30 lekara specijalista,
subspecijalista, magistara, doktora nauka i univerzitetskih profesora.

Call Now Button