+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

Jednodnevna opšta hirurgija

Hirurgija predstavlja invazivnu granu kliničke medicine koja se bavi tretmanom bolesti i povreda na operativni način, tačnije, radom ruku hirurga i primenom različitih medicinskih instrumenata i uređaja.

Za uspešne rezultate, pored manuelne spretnosti, hirurzi moraju imati široko medicinsko obrazovanje.

S obzirom na stalni napredak hirurgije kao nauke, u smislu obima saznanja i razvoja novih hirurških tehnika, hirurzi se specijalizuju, a uže hirurške discipline izdvajaju.

    Upoznajte naše doktore

    Stručni tim Poliklinike RADOVIĆ čini više od 30 lekara specijalista,
    subspecijalista, magistara, doktora nauka i univerzitetskih profesora.

    Call Now Button