+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

Ortopedija

Ortopedija je medicinska specijalnost koja proučava, prevenira i leči bolesti, povrede i deformacije sistema organa za kretanje.

Iako je kroz istoriju razvoja prevashodno predstavljala hiruršku specijalnost, danas podrazumeva i korekcije koštano-zglobno-mišićnog sistema manje invazivnim, savremenim medicinskim pristupima.

Usko sarađuje sa specijalnostima poput fizijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, reumatologije i dr.

Upoznajte naše doktore

Stručni tim Poliklinike RADOVIĆ čini više od 30 lekara specijalista,
subspecijalista, magistara, doktora nauka i univerzitetskih profesora.

Call Now Button