+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

Otorinolaringologija

Otorinolaringologija (ORL) je medicinska grana koja se bavi bolestima uha, grla i nosa – međusobno usko – strukturno i funkcionalno povezanih organa.

Najčešće bolesti ovih organa u našoj populaciji su zapaljenskog, infektivnog ili alergijskog karaktera.

ORL je grana koja je se dovodi u usku vezu sa alergologijom i drugim naukama koje jasnije objašnjavaju vezu između simptoma koji se ispoljavaju lokalno (uho/grlo/nos) i opšteg stanja organizma.

Upoznajte naše doktore

Stručni tim Poliklinike RADOVIĆ čini više od 30 lekara specijalista,
subspecijalista, magistara, doktora nauka i univerzitetskih profesora.