+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

Analna fisura

Šta predstavlja Analna fisura i kako dolazi do problema?

Analna fisura predstavlja rascep kože analnog kanala koji obično počinje na 2mm ispod zupčaste linije i spušta se naniže do analnog otvora. Smatra se da je patofiologija fisure povezana sa traumom (pasaža tvrde stolice ili povezana sa produženom dijarejom). Rascep u anodermu izaziva spazam unutrašnjeg analnog svingtera što rezultira bolom, povećanjem rascepa i smanjenom perfuzijom anoderma krvlju. Ovaj ciklus: bol, spazam, ishemija dovodi do razvoja rane koje slabo zarasta. Obično je smeštena pozadi, 10 do 15% fisura se javlja centralno napred, a manje od 1% fisura se javlja van srednje linije. Osnovnii simptomi su kidajući bol i hematohezija. Bol može trajati i po nekoliko sati, a dijagnoza se postavlja pregledom, anoskopijom i rektoskopijom. Može biti akutna i hronična. Akutna je površni rascep i gotovo uvek zarasta uz medicinsko zbrinjavanje. Hronične fisure razvijaju ulceraciju i bedemaste ivice sa vidljivim vlaknima unutrašnjeg analnog svingtera.

Lečenje Analne fisure

Lečenje Analne fisure

Lečenje se sastoji od prekidanja ciklusa bola spazma ishemije. Najčešće se svodi na primenu masti i krema uz regulaciju stolice. Hirurško lečenje je rezervisano za hronične fisure kod kojih nije uspelo medikamentozno lečenje. Obuhvata ekscizije sa lateralnom unutrašnjom svingterektomijom. Recedivi se javnjaju kod manje od 10%, a rizik inkontincije se kreće od 5 do 15%.

 

DR ALEKSANDAR OGNJENOVIĆ

SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Call Now Button