+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

Glavobolja – česta životna boljka

Glavobolja je jedna od najčešćih tegoba sa kojom se susreću svakodnevno kako lekari opšte prakse tako i neurolozi. Tokom života, glavobolju doživljava 70-95 procenata osoba, a svega oko 5 procenata ovih osoba se obraća lekaru za pomoć, dok ostali smatraju da je glavobolja „normalna” pojava, te da nije potrebno zbog toga da se konsultuje lekar.

Kod koga se glavobolja najčešće javlja?

Glavobolja se najčešće javlja kod osobe starosti između 20 i 40 godina, a zatim učestalost opada sa starenjem. Po međunarodnoj klasifikaciji postoji više od 200 vrsta glavobolja. Može biti primarna, kada je to bolest za sebe, to su migrena, tenzija i klaster glavnobolja i sekundarna – kada je prateći simptom drugih bolesti.

Šta uzrokuje glavobolje?

Glavobolje mogu biti uzrokovane ozbiljnim neurološkim bolestima kada zahtevaju hitnu dijagnostiku i lečenje, što je manji broj u odnosu na ostale glavobolje koje su neprijatne za pacijenta i otežavaju svakodnevno funkcionisanje, ali nisu opasne po život.

Bolesti digestivnog trakta

Dijagnostikovanje i lečenje glavobolja

U sledećim slučajevima pacijenti treba da se obrate lekaru radi pregleda, dijagnostike i lečenja: naglo nastala veoma jaka glavabolja, glavobolja drugačijih osobina nego dotadašnja, ona koja traje duže od 72 sata, kada se javlja nakon povrede glave, kada ima neuroloških ispada (slabost ruku i nogu, smetnje hoda, govora, gubitak svesti), kada je praćena povišem telesnom temperaturom, povraćanjem, bolom u vratu, kod postojanja malignih bolesti, novonastala glavobolja kod starijih od 50 godina.

Koja će se ispitivanja kod pacijenta sprovesti, određuje se nakon anamneze i neurološkog pregleda, a neka od njih su: laboratorijski pregled krvi i likvora, elektroencefalografija (EEG), neuroradiološka snimanja, pregledi oftalmologa, infektologa, otorinolaringologa.

Nakon dijagnostike tipa glavobolje, sprovodi se njeno lečenje. Primarne se mogu lečiti uvođenjem preventivne terapije koja sprečava nastanak glavobolje, ukoliko su zadovoljeni kriterijumi za to ili se leči uzimanjem analgetika u ataku iste. Kod sekundarnih glavobolja se leči uzrok.

 

Dr Julijana Filipov
Spec. neurolog

Call Now Button