+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

dr Dragan Derikrava

dr Dragan Derikrava

dr Dragan Derikrava

Specijalista
NEUROLOGIJE

 

Radna biografija

Dragan Derikrava rođen je 11.11.1968. godine u Zrenjaninu gde završava osnovnu i srednju školu.

Na Medicinski fakultet u Novom Sadu upisuje se 1988. god, a diplomira 1994.god.
Sledeće godine počinje sa radom u OB Zrenjanin na radnom mestu lekara opšte prakse prijemno trijažnog odeljenja.

Od 1996. god. započinje specijalizaciju iz neurologije u Kliničkom Centru u Novom Sadu,koju završava 2000. god. Nakon toga obavlja posao specijaliste neurologa na neurološkom odeljenju OB Zrenjanin.

2003.godine završava školu ultrasonografskog ispitivanja (doppler) ekstrakranijalnih krvnih sudova i transkranijalnog doplera.

Pored rada u bolnici redovno prisustvuje brojnim edukativnim radionicama, kontinuiranim edukacijama i kongresima iz oblasti neurologije u zemlji i inostranstvu.

Od 2010. šef je novoformirane intenzivne jedinice za moždani udar, a od februara 2017. godine imenovan za načelnika odeljenja neurologije OB Zrenjanin. Uporedo obavlja posao u kabinetu za ultrasonografsko ispitivanje krvnih sudova vrata i transkranijalnog doplera (dopler kabinet).

24.09.2019. godine položio kurs dobre kliničke prakse – ICH Good clinical practice E6 (r2) – Broj licence 200597

Oženjen,otac dvoje dece.

 

Upoznajte naše doktore

Stručni tim Poliklinike RADOVIĆ čini više od 30 lekara specijalista,
subspecijalista, magistara, doktora nauka i univerzitetskih profesora.

Call Now Button