+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

Interna medicina

Interna medicina je neinvazivna grana i specijalnost medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i nehirurškim lečenjem poremećaja i oboljenja, prevashodno unutrašnih organa. Sastoji se od nekoliko subspecijalizacija tj. ogranaka i ukratko, možemo reći da se bavi sveopštim zdravljem jedinke.

  • Kardiologija – srce i krvni sudovi;
  • Endokrinologija – sistem žlezda sa unutrašnjim lučenjem;
  • Gastroenterologija – organi za varenje;
  • Hematologija – krv i krvni elementi;
  • Nefrologija – bubrezi;
  • Pulmologija – organi za disanje;
  • Reumatologija – reumatska oboljenja;
  • Neurologija – nervni sistem;
  • Onkologija – tumori

Upoznajte naše doktore

Stručni tim Poliklinike RADOVIĆ čini više od 30 lekara specijalista,
subspecijalista, magistara, doktora nauka i univerzitetskih profesora.

Call Now Button