+381 23 560 560

info@poliklinikaradovic.rs

Ponosni na

15 godina uspešnog rada

Sa poverenjem

koje broji više od 10.000 pacijenata

Stručni tim

čini više od 30 lekara specijalista

Neuropsihijatrija

Neuropsihijatrija je disciplina koja proučava neurološke osnove psihičkih oboljenja i poremećaja ponašanja.

Danas možemo definisati dve zasebne grane ove discipline: neurologiju i psihijatriju.

Neurologija se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja centralnog nervnog sistema (mozga i kičmene moždine), perifernog nervnog sistema i mišića, dok se psihijatrija bavi proučavanjem porekla, mehanizma nastanka, oblika, rasprostranjenosti, prevencijom i lečenjem psihičkih bolesti i poremećaja, kao i psihijatrijskom rehabilitacijom pacijenata.

Upoznajte naše doktore

Stručni tim Poliklinike RADOVIĆ čini više od 30 lekara specijalista,
subspecijalista, magistara, doktora nauka i univerzitetskih profesora.

Call Now Button